Originál kolekce na Zoot.cz

Tělocvičná jednota Sokol Terezín       

       Jsme Tělocvičná jednota Sokol Terezín, se sídlem Kréta 322, Terezín 411 55. Naše jednota je součástí občanského sdružení České obce sokolské (dále jen "ČOS") a nadřízeným naší jednoty je Župa Podřipská se sídlem v Roudnici nad Labem. Naše jednota byla založena v roce 1895 a její historie je velmi pohnutá. Zpočátku fungovala jednota jako česká organizace s úkolem zmírnit účinek germanizace českého území v rámci monarchie. Za I.republiky již funguje jako sportovní organizace až do doby okupace, kde je nacisty zakázána. Po osvobození je  sportovní činnost sokola obnovena. Bohužel v roce 1956 je pozastavena činnost ČOS a nástupcem se stává ČST. Jednota si zachovala svoji sportovní činnost a fungovala jako Slavoj Terezín. V roce 1996 obnovuje činnost v rámci ČOS jako původní tělocvičná jednota Sokol.

        V současné době má naše sdružení cca 200 členů a to tři sportovní oddíly kopané, volejbalu, nohejbalu, florbalu, stolního tenisu a rekreačního sportu. Areál naší jednoty se skládá z budovy Sokolovny, fotbalového hřiště, hřištěm pro beach volejbal a antukovým hřištěm. K areálu patří ještě restaurace s autokempem. Budova sokolovny byla postavena v roce 1931 a jsou zde umístěny dvě tělocvičny, zázemí oddílů, pokoje na ubytování a byt správce, tzv. sokolníka. Náš areál byl zasažen ničivou povodní v roce 2002, kde byla zasažena suterénní tělocvična a přízemí Sokolovny, fotbalové hřiště a restaurace Autokempu. Spodní tělocvična byla znovu zasažena povodní v červnu v roce 2013. Její rekonstrukce právě probíhá. Horní tělocvičnu lze využít pro volejbal, florbal, nohejbal, badminton nebo mini kopanou. Fotbalové hřiště je v současné době v kompletní rekonstrukci, také bylo již podruhé zasaženo povodní. Od města Terezín máme pronajato multifunkční hřiště u základní školy, které je možné využít pro sporty: volejbal, florbal, nohejbal, badminton, tenis nebo pro malou kopanou. 

Autokemp je v současné době pronajatý třetí osobě.

V prostorách ubytovny proběhla rozsáhlá rekonstrukce. UBYTOVNA JE OPĚT V PROVOZU !!!

- ubytovací zařízení provozuje sámotný spolek T.J. Sokol Terezín

- nejedná se o ubytovnu pro sociálně slabé, tak jak tomu bylo v minulosti, kdy část sokolovny měla v pronájmu společnost NALIM. Ale o ubytovací zařízení pro zaměstnance Čerozfruchtu s.r.o.. Věříme, že zprovoznění ubytovacího zařízení pod hlavičkou T.J. Sokol Terezín, nebude pro občany města obtěžující. Případné stížnosti na chování ubytovaných směřujte na email: tjsokolterezin@gmail.com

 

Uvažujete o dobrovolnictví? Hledáte uplatnění?

Máte zájem pracovat s dětmi?

Pokud mluvíme právě k Vám, ozvěte se nám. Hledáme vedoucí nových projektů pro dětí a mládež, ale i současné (např. trenér fotbalu mládeže). Vlastní prostory máme.

Základním principem sokolského programu je všestrannost. Úkolem všestranné sokolské výchovy je zdokonalování tělesné zdatnosti, tj. zušlechťování pohybové kultury, rozvoj výkonnosti, síly, vytrvalosti a obratnosti, ale i zdokonalování kultury ducha.
Nabizíme školení v Ústřední škole České Obce Sokolské. A další kurzy v neziskovém sektoru. Vzdělaný školitel, trenér, cvičitel je pro naši organizací základem úspěšné činnosti. Proto podporujeme všechny, kteří mají o tuto práci zájem.

 

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz