Tělocvičná jednota Sokol Terezín       

       Jsme Tělocvičná jednota Sokol Terezín, se sídlem Kréta 322, Terezín 411 55. Naše jednota je součástí občanského sdružení České obce sokolské (dále jen "ČOS") a nadřízeným naší jednoty je Župa Podřipská se sídlem v Roudnici nad Labem. Naše jednota byla založena v roce 1895 a její historie je velmi pohnutá. Zpočátku fungovala jednota jako česká organizace s úkolem zmírnit účinek germanizace českého území v rámci monarchie. Za I.republiky již funguje jako sportovní organizace až do doby okupace, kde je nacisty zakázána. Po osvobození je  sportovní činnost sokola obnovena. Bohužel v roce 1956 je pozastavena činnost ČOS a nástupcem se stává ČST. Jednota si zachovala svoji sportovní činnost a fungovala jako Slavoj Terezín. V roce 1996 obnovuje činnost v rámci ČOS jako původní tělocvičná jednota Sokol.

        V současné době má naše sdružení cca 100 členů a to oddíl kopané, volejbalu, nohejbalu, florbalu, stolního tenisu a pohybové průpravy dětí a mládeže. Areál naší jednoty se skládá z budovy Sokolovny, fotbalového hřiště, hřištěm pro beach volejbal a antukovým hřištěm. K areálu patří ještě restaurace s autokempem. Budova sokolovny byla postavena v roce 1931 a jsou zde umístěny dvě tělocvičny, zázemí oddílů, pokoje na ubytování a byt správce, tzv. sokolníka. Náš areál byl zasažen ničivou povodní v roce 2002, kde byla zasažena suterénní tělocvična a přízemí Sokolovny, fotbalové hřiště a restaurace Autokempu. Spodní tělocvična byla znovu zasažena povodní v červnu v roce 2013.

ŽÁDÁME VŠECHNY ČLENY JEDNOTY,

ABY RESPEKTOVALI USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada projednala a schvaluje VYLOUČENÍ br. Milana Hospodáře

 

A DÁLE ŽÁDÁME VŠECHNY ČLENY JEDNOTY,

ABY RESPEKTOVALI USNESENÍ VÝBORU JEDNOTY:

ZÁKAZ VSTUPU do sportovního areálu T.J. Sokol Terezín a budovy sokolovny panu Milanovi Hospodářovi

 

- k těmto krokům přistoupili členové jednoty a výboru na základě neustálého hrubého porušování stanov ČOS

 

Zprávy ze Sokola

Dovolte abychom Vás informovali o novinkách, mladších či starších, které se v naší jednotě Sokol Terezín udály.

V roce 2017 přistoupil výbor naší jednoty k velmi důležitému rozhodnutí, a to přijmout riziko a pomocí úvěru zrekonstruovat, nově vybavit ubytovací část ubytovny a provozovat ji sami na sebe. Z úvěru se také provedla výměna dvacet let starých kotlů na vytápění samotné budovy, nový ohřívač na teplou vodu nejen do ubytovací části, ale také do sportovní. Nezapomněli jsme ani na výměnu nefunkčního kotle do bytu správce. Samotná rekonstrukce se podařila pouze s pomocí zaměstnanců a některých členů naší jednoty. Výsledkem je devět nově vybavených pokojů včetně sociálního zařízení, kuchyně s jídelnou a společenskou místností. Podařilo se nám ubytovnu stavebně oddělit od sportovní části, což přináší pohodlný život pro ubytované a zároveň i lepší prostředí pro samotné sportovce. Ubytovna běží od března roku 2018 a vše probíhá bez komplikací. S pozitivním však přichází i přemíra práce především administrativní, údržbářská a potřeba pravidelného úklidu. S tímto se výbor dokázal poprat a vyřešit.

 

Radostnou zprávou pro naši jednotu je, že jsme dokázali najít několik dobrovolníků a založit nový oddíl všestrannosti pro děti ve věku od tří let do 14 let. Oddíl navštěvuje 42 dětí nejen z Terezína, ale i z nedalekého okolí. Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle věku. Tímto oddílem jsme se zapojili do celostátního programu MŠMT a České obce Sokolské, a to je „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

ZREKONSTRUOVANÝ PROSTOR TĚLOCVIČNY NA CVIČENÍ

Tréninky má oddíl každé úterý a čtvrtek od 16:00 hod.. K tomuto účelu jsme dokázali pomocí dotace od města Terezín, částí z vlastních prostředků a s přispěním několika našich členů zrekonstruovat malou tělocvičnu na cvičení, kterou využívají především ti nejmenší. Součástí tohoto oddílu je i tzv. tvořivost, kdy si děti mohou se zkušenou lektorkou něco vytvořit.

 

ZAPLAŤ PÁN BŮH ZA FOTBAL 1. místo

V letošním roce proběhl v našem areálu již potřetí ročník memoriálu terezínské fotbalové ligy, aneb „Zaplať pánbůh za fotbal“ o pohár Hanuše Holzera. Sokol Terezín letos slavil velký úspěch, kdy pod vedením našeho starosty jednoty, turnaj vyhrál.

 

TEREZÍNŠTÍ SKŘÍTCI V SOKOLE

Naše jednota začala spolupracovat s HASIČI ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. Odbor vyhledávání a záchrany SAR, družstvo Terezín, který u nás každou středu od 16:00 hod. pod vedením Michala Hnaťuka provozuje svůj vlastní dětský kroužek, který je velmi oblíbený.

 

UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ČESKO - úklid náměstí ČSA od nepořádku, odpadků a nedopalků

Pořádali jsme také akci „Ukliďme Česko“

 

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY - ZÁVOD TEREZÍN 28.10.2019                          

Akce, na kterou jsme opravdu pyšní byl Sokolský běh 2019. Přesně před sto lety, při příležitosti prvního výročí vzniku Československé republiky, připravili sokolové do té doby nevídanou sportovní akci. Vznikl tzv. rozestavný běh 28. října. Tímto novým projektem, který bude organizován každoročně, chtějí organizátoři podpořit národní hrdost. Sokolský běh se za podpory Sokola konal na několika místech České republiky, a dokonce za jejími hranicemi. Ani Terezínský Sokol nezahálel a byl také jedním z organizátorů. Počet zúčastněných dospělých běžců bylo 109 a v dětské kategorii 59 běžců. Velkou radost jsme měli, že se zapojily i děti z našeho oddílu pohybové průpravy dětí, dokonce někteří společně s jejich rodiči.

 

V příštím roce má naše jednota významné výročí založení, a to 125 let. K této příležitosti připravujeme tzv. „Sokolské hry“ s celodenním programem. Dále se můžete těšit na další ročník Zaplať pánbůh za fotbal a Běh republiky. A nezapomene ani na nejmenší a znovu se zúčastníme dětského dne a branného závodu.

Závěrem dovolte, rádi bychom poděkovali městu Terezín za celoroční podporu, ale především všem dobrovolníkům a členům, kteří přispěli a nadále přispívají k rozvoji a k obnově naší jednoty.

Bez pomoci těchto dobrovolníků a členů jednoty bychom se nemohli dále rozvíjet.

Za výbor jednoty starosta Roman Vítek.

 

Uvažujete o dobrovolnictví? Hledáte uplatnění?

Máte zájem pracovat s dětmi?

Pokud mluvíme právě k Vám, ozvěte se nám. Hledáme vedoucí nových projektů pro dětí a mládež, ale i současné (např. trenér fotbalu mládeže). Vlastní prostory máme.

Základním principem sokolského programu je všestrannost. Úkolem všestranné sokolské výchovy je zdokonalování tělesné zdatnosti, tj. zušlechťování pohybové kultury, rozvoj výkonnosti, síly, vytrvalosti a obratnosti, ale i zdokonalování kultury ducha.
Nabizíme školení v Ústřední škole České Obce Sokolské. A další kurzy v neziskovém sektoru. Vzdělaný školitel, trenér, cvičitel je pro naši organizací základem úspěšné činnosti. Proto podporujeme všechny, kteří mají o tuto práci zájem.

Nejbližší akce

Turnaj v badmintonu jednotlivců - neregistrovaní / veřejnost

Rekreační utkání / závod - 15.02.2020 9:00 - 15:00

Sokolovna T.J. Sokol Terezín, Kréta 322, Terezín,

0 komentářů

Přihlaste se ke svému účtuPotvrďte účast na akci

Ano, přijdu (0): --

Ne, nepřijdu (0): --

Sportovní a kulturní akce na rok 2020

publikováno 10.01.2020

KALEDÁŘ AKCÍ T.J. SOKOL TEREZÍN NA ROK 2020
DATUM DEN AKCE ZAČÁTEK
15.02.2020 sobota Turnaj v badmintonu jednotlivci - neregistrovaní / veřejnost 09:00
14.03.2020 sobota Turnaj v minikopané 3+0 / dospělí 09:00
15.03.2020 neděle Turnaj v minikopané 3+0 / mládež ročník 2004 a mladší 09:00
28.03.2020 sobota Turnaj v nohejbale trojic - Jarní smeč 2020 - neregistrovaní / veřejnost 09:00
04.04.2020 sobota Ukliďme svět, ukliďme Česko! 09:00
25.04.2020 sobota Turnaj ve stolním tenise jednotlivci 09:00
08.05.2020 pátek Sportovní víceboj obcí TEREZÍNSKA - Jaro 2020 / 3-členné týmy
nohejbal, stolní tenis, beach volejbal, minikopaná
10:00
30.05.2020 sobota Pohádková cesta 12:00
20.06.2020 sobota Sokolské hry 2020 - 125 let od založení
sportovní hry dospělí / mládež, divadelní představení, muzikál,
zábava pod širým nebem
10:00
27.06.2020 sobota Turnaj v minikopané / dospělí 09:00
28.06.2020 neděle Turnaj v minikopané / mládež ročník 2004 a mladší 09:00
18.07.2020 sobota Turnaj v nohejbale trojic - Letní smeč 2020 - neregistrovaní / veřejnost 09:00
22.08.2020
-
30.08.2020
pátek
-
neděle
Zaplať pán bůh za fotbal - turnaj v malé kopané starších žáků 09:00
12.09.2020 sobota Branný závod pro rodiny 12:00
19.09.2020 sobota Sportovní víceboj obcí TEREZÍNSKA - Podzim 2020 / 3-členné týmy
nohejbal, stolní tenis, beeach volejbal, minikopaná
10:00
08.10.2020 čtvrtek Památný den sokolstva - VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL 18:00
17.10.2020 sobota Turnaj v nohejbale trojic - Podzimní smeč 2020 - neregistrovaní / veřejnost 09:00
28.10.2020 středa Běh republiky Terezín
mládež
dospělí
12:00
14.11.2020 sobota Turnaj v badmintonu jednotlivci neregistrovaní / veřejnost 09:00
21.11.2020 sobota Turnaj v minikopané 3+0 / dospělí 09:00
22.11.2020 neděle Turnaj v minikopané 3+0 / mládež ročník 2004 a mladší 09:00
28.11.2020 sobota Zdobení vánočního stromku 09:00
03.12.2020 čtvrtek Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromku 16:00
19.12.2020 sobota Turnaj v nohejbale trojic - Zimní smeč 2020 - neregistrovaní / veřejnost 09:00
20.12.2020 neděle Turnaj ve stolním tenise jednotlivci 09:00

KALENDÁŘ AKCÍ BUDE PRŮBÉŽNĚ DOPLŇOVÁN

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Aktualita

Sportovní a kulturní akce na rok 2020
KALENDÁŘ AKCÍ BUDE PRŮBÉŽNĚ DOPLŇOVÁN

Kalendář akcí

« 02 / 2020 »
Po Út St Čt So Ne
     12
3456789
1011121314 1516
17181920212223
242526272829 
Nejbližší akce


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace