Úvod » Základní informace a vedení TJ

Výbor TJ Sokol Terezín

publikováno 10.04.2010 (aktualizováno 04.12.2019)

Tělocvičná jednota Sokol Terezín je občanským sdružením registrovaným v ČOS pod číslem registračním 62769995

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND&PRESVYBER=0&VYPIS=2&ICO=62769995&Action=Search

V textu stanov se dočteme mimo jiné:

2.1.     Posláním a cílem ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

2.2.     Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně občanů naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, výchovy k mravnosti a občanské odpovědnosti.

Celé stanovy najdete zde.(ico-excel)


Členem T.J. Sokol Terezín se může stát každý občan České republiky i cizinec.
Členem je možné se stát po vyplnění přihlášky a po schválení výborem jednoty. 

Roční členské známky :

 • Fotbalový oddíl - děti 350,-Kč z toho 100,-Kč FAČR, dospělí 1.200,- Kč z toho 200,- Kč FAČR
 • Stolní tenis      - děti 250,-Kč, dospělí 900,-Kč
 • Kulturistika      - dospělí 1.200,- Kč
 • Ostatní sporty  - děti 250,-Kč, dospělí 900,-Kč
 • Pohybová průprava dětí a mládeže - děti 250,- Kč, dospělí 900,- Kč
 • Důchodci pracující na hlavní pracovní poměr 900,-Kč
 • Důchodci 300,- Kč

na účet T.J. Sokol Terezín:

516 2584 339 0800

variabilní symbol: rodné číslo člena

 V členské známce je zahrnuto i pojištění proti úrazu při sportovní činnosti v jednotě.


T.J. Sokol Terezín je řízen Valnou hromadou a výborem. Hospodaření je pod kontrolou Kontrolní komise.   

Výbor jednoty

        Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty. Je odpovědný valné hromadě. Řídí činnost jednoty v období mezi valnými hromadami a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov vyhrazeny jinému orgánu. Písemné právní úkony podepisuje starosta a jednatel, popř. starosta a další člen výboru.

Výbor jednoty zejména:

       Zajišťuje plnění usnesení valné hromady a usnesení orgánů župy a ČOS rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období zajišťuje podmínky pro vlastní sportovní a kulturní činnost.
      Výbor se schází jednou za měsíc a provádí vlastní výkonnou činnost jednoty včetně všech potřebných jednání s veřejnoprávními orgány. Dále se věnuje organizaci a zajišťování sportovní, kulturní a hospodářské činnosti  jednoty.

- 15.03.2019 proběhla v autokempu Kréta Valná volební hromada jednoty a 29.11.2019 proběhla mimořádná valná hromada a členy jednoty bylo zvoleno nové vedení a kontrolní komise ve složení:

  Starosta T.J. :            br. Vítek Roman - +420 724 / 313 905 - tjsokolterezin@gmail.com

  Jednatelka T.J. :       s. Mgr. Benešová Petra

  členové výboru T.J.: br. Jaroslav Urbanec (br. Aleš Bolech odstoupil z funkce hospodáře a vystoupil z ČOS)

                                   br, Friedrich Bohuslav

                                   br. Tomáš Kalina

  stálými hosty jednání výboru je kontrolní komise                              

           
  Kontrolní komise

         Je nezávislý orgán, který kontroluje stav hotovosti v pokladně a pokladní operace, účetní evidenci jednoty a navrhuje valné hromadě schválení roční uzávěrky. Na mimořádné valné hromadě 29.11.2019 byla z důvodu nečinnosti odvolána kontrolní komise a vyloučen z řad ČOS br. Milan Hospodář

  Předsedkyně kontrolní komise: s. Jana Kutzlerová (br. Miloslav Rožec - odvolán z funkce členy valné hromady)

  člen kontrolní komise:              br. Zbyněk Pěnka (br. Milan Hospodář - vyloučen členy valné hromady z řad ČOS)

  člen kontrolní komise:              br. Petr Pospíšil (br. Zdeněk Rechtáček - - odvolán z funkce členy valné hromady)
   
  Vedoucí oddílů:

  Vedoucí kopané br. Roman Vítek 724 / 313 905
  Vedoucí stolního tenisu br. Bohuslav Friedrich 608 / 752 346
  Vedoucí nohejbalu br. Edvard Kubaščík 606 / 163 736
  Vedoucí volejbalu žen s. Petra Benešová 732 / 182 959
  Vedoucí volejbalu mužů br. Martin Kratochvíl 739 / 065 561
  Vedoucí pohybové průpravy dětí a mládeže br. Roman Vítek 724 / 313 905

  Komentáře

  Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

  V diskuzi není zatím žádný příspěvek

  Aktualita

  Běh republiky - Terezín 28.10.2019
  BĚ REPUBLIKY TEREZÍN 28.10.2019  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace