Úvod » Základní informace a vedení TJ

Výbor TJ Sokol Terezín

publikováno 10.04.2010 (aktualizováno 13.09.2017)

Tělocvičná jednota Sokol Terezín je občanským sdružením registrovaným v ČOS pod číslem registračním 62769995.
 

V textu stanov se dočteme mimo jiné:

2.1.     Posláním a cílem ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

2.2.     Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně občanů naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, výchovy k mravnosti a občanské odpovědnosti.

Celé stanovy najdete zde.(ico-excel)


Členem T.J. Sokol Terezín se může stát každý občan České republiky i cizinec.
Členem je možné se stát po vyplnění přihlášky a po schválení výborem jednoty. 

Roční členské známky :

 • Fotbalový oddíl - děti 350,-Kč z toho 100,-Kč FAČR, dospělí 1.200,- Kč z toho 200,- Kč FAČR
 • Stolní tenis      - děti 250,-Kč, dospělí 900,-Kč
 • Kulturistika      - dospělí 1.200,- Kč
 • Ostatní sporty  - děti 250,-Kč, dospělí 900,-Kč
 • Důchodci pracující na hlavní pracovní poměr 900,-Kč
 • Důchodci 300,- Kč   

na účet T.J. Sokol Terezín: 154 609 492 / 0300

variabilní symbol: rodné číslo člena

 V členské známce je zahrnuto i pojištění proti úrazu při sportovní činnosti v jednotě.


T.J. Sokol Terezín je řízen Valnou hromadou a výborem. Hospodaření je pod kontrolou Kontrolní komise.   

Výbor jednoty

        Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty. Je odpovědný valné hromadě. Řídí činnost jednoty v období mezi valnými hromadami a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov vyhrazeny jinému orgánu. Písemné právní úkony podepisuje starosta a jednatel, popř. starosta a další člen výboru.

Výbor jednoty zejména:

       Zajišťuje plnění usnesení valné hromady a usnesení orgánů župy a ČOS rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období zajišťuje podmínky pro vlastní sportovní a kulturní činnost.
      Výbor se schází jednou za měsíc a provádí vlastní výkonnou činnost jednoty včetně všech potřebných jednání s veřejnoprávními orgány. Dále se věnuje organizaci a zajišťování sportovní, kulturní a hospodářské činnosti  jednoty.

V současnosti pracuje v tomto složení :

  Starosta TJ :            Vítek Roman - +420 724 / 313 905 - tjsokolterezin@gmail.com

  Jednatelka TJ :        Mgr. Benešová Petra

  Hospodář TJ:           Hospodář Milan

  členové výboru TJ:  Friedrich Bohuslav

                                     Podařil Stanislav

                                    Podařil Jiří

           
  Kontrolní komise

         Je nezávislý orgán, který kontroluje stav hotovosti v pokladně a pokladní operace, účetní evidenci jednoty a navrhuje valné hromadě schválení roční uzávěrky.

  Předsedkyně kontrolní komise: Ing. Pavel Stranka
  Členové kontrolní komise: Jana Letafková, Hospodář
   
  Vedoucí oddílů:

  Vedoucí fotbalového oddílu           - Roman Vítek - 724 / 313 905
  Vedoucí florbalového oddílu          - Mgr. Ivan Kožíšek - 603 / 712 875
  Vedoucí stolního tenisu                - Bohuslav Friedrich - 608 / 752 346
  Vedoucí volejbalového odd. žen    - Mgr. Petra Benešová - 732 / 182 959
  Vedoucí volejbalového odd. muži  - Martin Kratochvíl - 739 / 065 561
  Vedoucí rekreačního sportu          - Marie Klocová - 728 / 287 633 
  Vedoucí nohejbalového odd.         - Edvard Kubaščík - 606 / 163 736

               

   


  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
  Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery